Jongeren

Wegwijs voor iedereen. Dus ook voor jongeren.

Stichting Mienskipssoarch voert namens de gemeente Boarnsterhim een belangrijk deel van de Wmo uit. We zijn er voor iedereen, wat je vraag ook is. Mienskipssoarch staat voor oplossingen op maat. Ook als je als jongere vragen of ideeën hebt. Dit doen we door de kracht van de dorpen te benutten.

We werken samen met alle aanbieders van dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Samen zorgen we ervoor dat iedereen met plezier in het dorp woont, hoe oud je ook bent. Met Mienskipssoarch ligt de oplossing altijd dichtbij.

Mienskipssoarch staat voor:

  • Een gemakkelijke en snelle toegang tot zorg, hulp, welzijn en dienstverlening.

  • Voor alle bewoners van de gemeente Boarnsterhim.

  • We kijken naar wat u zelf kunt of hoe uw directe sociale omgeving kan bijdragen.

  • Onafhankelijkheid. U kiest wat en bij wie u diensten afneemt.

  • Mienskipssoarch is vertrouwd, bekend en laagdrempelig.

  • Samenwerken en verbinden staan boven concurreren.

  • Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van plaatselijke partijen.

  • Eén aanspreekpunt, in de vorm van een Meitinker.

  • Uw vraag staat centraal, u kiest en bepaalt zelf.