Bestuur

Algemeen Bestuur

In het algemeen bestuur komt deskundigheid op het gebied van cliëntenparticipatie, financieel beleid, organisatie en beleid en wonen en zorg samen. De bestuursleden zijn niet direct betrokken bij de levering van diensten en of producten. Het bestuur ziet toe op het functioneren van de organisatie en controleert of verplichtingen en afspraken over het te voeren beleid juist worden uitgevoerd. Zij laten zich adviseren door de directeur van de stichting. In het algemeen bestuur worden onder andere de begroting, het beleid en de jaarafsluiting vastgesteld. 

Het Algemeen Bestuur van de Stichting Mienskipssoarch bestaat uit: 
de heer H. O. Dijkstra (voorzitter)
de heer C.J.P. Derks (bestuurslid)  
de heer P. Engelsma (secretaris)   
mevrouw M.I. de Graaf - Siegers (bestuurslid)
mevrouw A. Kok (bestuurslid)