Missie & Visie

Onze visie

De werkwijze van Mienskipssoarch ondersteunt waar nodig en gewenst, mensen bij het zo zelfstandig mogelijk verblijven waar zij dit wensen en maakt daarbij maximaal gebruik van hun eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in de directe leefomgeving. Tevens stimuleert Miso inwoners van wijken en dorpen na te denken over de nodige en gewenste voorzieningen ten behoeve van een zo groot mogelijke autonomie van de inwoners in het dorp en de wijk. Het verbinden van mensen en mogelijkheden is hierbij leidend.

Wat drijft ons

Mienskipssoarch vindt het belangrijk dat burgers zolang mogelijk in de eigen situatie kunnen blijven wonen, ongeacht de belemmeringen die zij ervaren. Zij streeft naar hoge klanttevredenheid door een mensgerichte werkwijze. Hierbij wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van maatschappelijke middelen.

De waarden van Mienskipssoarch

  • Iedereen telt – doet mee

  • Wat je zelf kunt, hoef je niet te vragen

  • Verbinden maakt sterk

  • Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen

  • Maak het niet moeilijker dan het is

  • Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan

De waarden vormen het hart van de organisatie. De basis is respect en vertrouwen. Deze basis heeft bijgedragen aan het ontstaan en de ontwikkeling van Mienskipssoarch en is om die reden van enorm belang. In ons gedrag zijn we als organisatie onafhankelijk, integer en veranderingsbereid. We hebben een open blik, zijn laagdrempelig, benaderbaar en praktisch.

Doel van Mienskipssoarch

  • Alle inwoners van de deelnemende gemeenten nemen actief deel aan de samenleving en wonen –indien zij dit wensen - zo lang mogelijk zelfstandig. Ongeacht maatschappelijke of economische positie, leeftijd en/of handicap. Er is speciale aandacht voor kinderen, jongeren en ouderen.

  • Mensen doen mee aan de samenleving op basis van eigen kracht en zorg voor elkaar. Zorg en aandacht voor elkaar is zowel gericht op eigen sociale kring (gezin, familie, vrienden) als op de sociale omgeving (buurt, of dorp). Vrijwilligers en mantelzorgers zijn actief en worden gewaardeerd.

  • De stichting biedt ruimte aan initiatieven van burgers en organisaties en faciliteert de inwoners met goede basisvoorzieningen. Mienskipssoarch zorgt dat die voorzieningen voor alle inwoners toegankelijk zijn.

Heeft u een vraag? Belt u gerust, want wij denken graag met u mee en ondersteunen u graag bij het vinden van oplossingen.